Pinsli lafting og restaurering

Restaurering av bygninger 2023

- lafting, restaurering av golv -

Restaurering av bygård på Frogner

- lafting, restaurering av golv, tak -

Kontaktskjema

- eller kontakt Trond Pinsli
på mobil 932 13981 -